Moderna metoder för organisk syntes, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 22 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16003 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 1 november 2022 – 21 november 2022

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive minst 15 hp organisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen behandlar moderna metoder organiska kemister använder för att bygga upp molekyler. Fokus ligger på utvecklingar som har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren, som har löst viktiga utmaningar i syntesen (till exempel kemo- eller regioselektivitet) eller fungerar på sätt som går utöver den typiska lärobokslitteraturen.

I slutet av kursen ska du kunna diskutera flera moderna sätt att bilda nya C-C- och C-heteroatombindningar i samband med organisk syntes. Detta inkluderar att välja lämpliga reaktioner i samband med planering av en syntes eller lösning av ett problem, att diskutera mekanistiska aspekter och självständigt söka relevant information i forskningslitteraturen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11