Data engineering I, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 20 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-62029 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 80 hp datavetenskap och matematik, varav minst 20 hp datavetenskap och minst 30 hp matematik. Inom datavetenskap ska minst 10 hp programmering, 5 hp beräkningsvetenskap samt Databasteknik I ingå. Inom matematik ska ingå linjär algebra och sannolikhet och statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Den här kursen handlar om hur man angriper analys av datamängder som är så stora så att det inte längre går att hantera dem med traditionella databaser och traditionell programvara. Sådan datamängder kan till exempel genereras från experiment och simuleringar inom många vetenskapsområden. Ett vanligt problem inom storskalig maskininlärning är preprocessing och transformation av massiva datamängder innan modeller tränas.

Kursen handlar dels om hur moderna system är designade för att klara av att hantera snabbt växande datamängder på både ett robust och ekonomiskt sätt, och hur man praktiskt använder olika plattformar och hjälpmedel för den här typen av stora datamängder. Fokus i kursen ligger på analys av stora dataset med hjälp av beräkningskluster och så kallade batchberäkningar, samt på praktiskt användning av molnresurser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se

Telefon: 018-471 31 54