Genus, krig och fred 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 4 maj 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-70504 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Denna kurs fokuserar på den komplexa roll som genus spelar i krig och fred. Stor vikt läggs vid att förstå förklaringsvärdet av genus för deltagandet i krig; för olika mönster gällande lidande och våld; och konsekvenserna för män och kvinnor i konfliktlösning, fredsbevarande, rättsskipning och fredsbyggande. Tre sammanhängande delområden behandlas i kursen: våld i krig; övergångar och fredsbyggande efter konflikt; samt konfliktresponser och genus, kvinnor och krig.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau

E-post: chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79