Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 3 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-22008 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 31 augusti 2022 – 24 oktober 2022

Behörighet: 30 hp samhällsgeografi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger en översikt över allmänt förekommande kvantitativa metoder för insamling, bearbetning och presentation av data med samhällsgeografisk relevans, samt en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Studenten utvecklar sin förmåga att samla in, tolka och producera kvantitativa och geokodade data, som kan ligga till grund för planering och beslutsfattande. Kursen är till övervägande del praktiskt inriktad.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-108245

Studievägledning Campus Gotland

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 45