Hälsopolitik och hälsoekonomi 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 30 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-40900 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp inom medicinsk, samhällsvetenskaplig eller farmaceutisk fakultet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen ingår även i kurspaketet Folkhälsovetenskap C, 30 hp. Undervisning 2-3 gånger per vecka.

Om kursen

Kursen behandlar den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering, hälso- och sjukvård i andra länder, hälsoekonomi, hälsoekonomiska kalkyler, utvärdering, kostnadsnyttoaspekter med mera, samt läkarens och andra yrkesgruppers roll, ledarskap och administration.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Gunnel Cedervall

E-post: gunnel.cedervall@pubcare.uu.se