Utbildning och lärande för de globala hållbarhetsmålen 2019/2020 (7,5 hp)

Sommar 2019, Blandad tid, 100 %, Campus

Startdatum: 17 juni 2019

Slutdatum: 25 augusti 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-81000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Undervisningen sker på blandad tid, främst kvällstid. Delar av undervisningen är på engelska.

Om kursen

Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar utbildning och lärande för Agenda 2030. Kursen erbjuder kompetenser om lärande som ett viktigt verktyg när det gäller att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs), om utbildning och lärande i förskola och skola, inom högre utbildning och i samhället i stort i strävan att arbeta med dagens lokala, regionala och globala komplexa hållbarhetsutmaningar.

Kursen behandlar hållbar utveckling som innehåll, liksom hållbarhetskompetenser och pedagogiska/didaktiska former för utbildning och lärande för de globala hållbarhetsmålen. Kursen erbjuder perspektiv på FN:s globala hållbarhetsmål som politiska koncept, liksom på lärandeteorier och praktiker som underbygger den vetenskapliga diskursen kring utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Kursen är både teoretisk och färdighetstränande, och passar främst dig som redan arbetar som lärare i förskola, skola eller vid universitet, eller dig som i framtiden ska göra det. Den passar även dig som till exempel är projektledare i offentlig eller privat sektor eller hållbarhetsansvarig på ett företag, och dig som är intresserad av samhällsförändring för hållbar utveckling.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Campus Gotland, Cramérgatan 3 62157 Visby

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

Telefon: 018-471 8200

E-post: info@swedesd.uu.se

Studievägledningen

E-post: studievagledning@edu.uu.se

Telefon: 018-471 14 99