Joseph Conrad som global författare, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 26 september 2022

  Slutdatum: 4 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55061 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön, som används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår. Inga schemalagda obligatoriska möten online förekommer. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 augusti 2022 – 11 september 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

I denna kurs utforskar du fenomenet globaliserat författarskap i Joseph Conrads liv och verk. Conrad var polyglott och en kosmopolitisk författare, vars verk publicerades som följetonger och översattes till flera språk under hans livstid. Därmed utövade han ett kraftigt inflytande över hur samtida läsare betraktade världen, samtidigt som hans eget extraordinära liv och verk formades av de globala krafterna nationalism, imperialism och nya medier.

Med utgångspunkt i Maya Jasanoffs banbrytande biografi The Dawn Watch (2017) studeras ett urval av Conrads romaner, kortare skönlitterära texter, uppsatser och brev i förhållande till idag aktuella teoretiska diskussioner av begrepp såsom "transnationalism", "life writing", "empire and race", "reception networks", och "maritime space".

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1247 018-471 1245

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47