Antropologi i praktiken, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-02000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på hur antropologi praktiseras i olika tillämpade sammanhang, i synnerhet i internationellt utvecklingsarbete. Kursen uppmärksammar möjliga yrkesvägar som en masterexamen kan ge i ett framtida arbetsliv samt de olika verktyg som disciplinen tillhandahåller för att analysera och organisatoriskt förbättra framtida arbetsfält. Eftersom antropologi är en politiskt och socialt engagerad disciplin kommer det under kursens gång också ges utrymme för engagerade diskussioner om antropologins roll i samhällsdebatten.

Kursen baseras på föreläsningar av akademiker och tjänstemän med erfarenhet av internationellt bistånd inom myndigheter och departement, statliga och icke-statliga organisationer och konsultfirmor. Föreläsningarna kombineras med litteraturstudier och skriftliga uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor, avancerad nivå

E-post: studierektorAN@antro.uu.se