Masterprogram i arkeologi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i arkeologi 2023/2024
  • 120 hp
  • HT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • HT 2023, Visby, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. På masterprogrammet i arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av uppdragsarkeologi, kulturminnesvård eller en forskarkarriär inom arkeologi. Utbildningen är yrkesinriktad, men ger dig också färdigheter nödvändiga för att bedriva forskning. Du lär dig fältarbete, olika metoder och tolkningsmodeller i utforskandet av det förflutna. I vårt labb lär du dig geografiska informationssystem och i fält gräver du under handledning.

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen med arkeologi som huvudområde, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Om du följer det tvååriga programmet läser du kurser som motsvarar 75 poäng och skriver en magisteruppsats som är värd 45 poäng. Om du följer det ettåriga programmet kommer kurserna att motsvara 30 poäng och magisteruppsatsen kommer att vara värd 30 poäng.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa universiteten i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2022).

Med en masterexamen i arkeologi har våra studenter många färdigheter som gör det möjligt för dem att hitta arbete inom till exempel uppdragsarkeologi, kulturarvsförvaltning, turism, jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter eller som utbildare och lärare samt forskare.

Studentprofil

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, med en rad olika nationaliteter från övriga Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina och även studenter från andra länder. Studenterna har en bakgrund inom antingen arkeologi, antropologi eller skandinaviska studier med ett starkt inslag av arkeologi. Studentgruppen i Uppsala är ca 20 studenter och på Gotland c. 10 studenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Laura Eylers
Från: Simrishamn

Varför valde du den här utbildningen?
Eftersom Uppsala Universitet erbjuder ett stort utbud av kurser med stor variation. Under masterprogrammet har jag själv haft möjlighet att designa mitt eget program, och även ta kurser utanför mitt valda område. Jag läste även min kandidat i arkeologi på Uppsala Universitet (Campus Gotland), och eftersom jag var väldigt nöjd med den utbildningen valde jag att direkt fortsätta fördjupa mig på masternivå i Uppsala. Intresset för arkeologi har jag haft hela livet, och arkeologi för mig är som en skattjakt. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
En stor fördel med att studera arkeologi vid Uppsala Universitet är lärarna och professorerna. Jag upplever att de är väldigt passionerade och tillmötesgående, vilket gör undervisningen roligare! En annan fördel med Uppsala är de resurser som finns här, särskilt när det kommer till arkeologi. Exempelvis universitetsmuseet Gustavianum eller det humanistiska Karin Boye-biblioteket i Engelska Parken.

Vad är mest utmanande?
Det är en omställning mellan att studera en kandidatutbildning och en masterutbildning, med tanke på svårighetsgrad och mängd litteratur. Jag tycker att det kan vara svårt att hinna med allt ibland, särskilt när flera kurser är igång samtidigt. Jag har löst detta genom att planera mina veckor och sätter upp individuella mål för varje dag, vilket underlättar studieveckan!

Berätta om studentlivet!
Studentlivet i Uppsala är fantastiskt! Utöver nationerna finns sektioner, utskott och föreningar för en mängd olika intressen och aktiviteter! Fjölnir är föreningen för arkeologer och antikvetare som arrangerar spelkvällar, föreläsningar, sittningar och annat kul!  

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
Denna vecka ska jag köpa en cykel (det officiella färdmedlet här i Uppsala!). Jag ska även försöka inreda min studentetta med lite loppisfynd. Det finns massor av bra secondhand butiker och loppisar runt om i stan. Sen ska jag plugga med min bästa studiekompis, min katt. 

Vad är ditt mål med utbildningen?
Att i framtiden kunna arbeta med arkeologi i ett forskningssyfte, och att kunna bidra till en bredare kunskap inom mina intresseområden. Målet med masterprogrammet är ju att vara redo för arbetslivet efter dessa två åren. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Sök! Många av studenterna i programmet är studenter som hittat intresset senare i livet, eller vill vidareutbilda sig inom arkeologi genom masterutbildningen, så det är aldrig för sent! Om du är intresserad av historia och kultur men även vill arbeta praktiskt eller utomhus är verkligen detta program perfekt! I masterprogrammet får du chansen att individuellt fördjupa dig i vad du brinner för, eller hitta nya intresseområden. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Tropiska växthuset, det är alltid varmt där inne!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborg! Sedan tycker jag att insparksveckan är särskilt rolig med en massa aktiviteter och nya arkeologer! 

Var finns den bästa studieplatsen?
Carolina Rediviva, men man får komma tidigt för det blir snabbt fullt!

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Perspektiv i det förflutna. Den ges på halvtid och samläses med studenter som läser masterprogrammet i inriktningarna antikens kultur och samhällsliv samt egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, som går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet. De flesta av institutionens kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett campus.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

Perspektiv i det förflutna, tillämpad teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk)

Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)

Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp

Examensarbete, modul 1, 7,5 hp

Valbar kurs om 7,5 hp

Termin 3

Valbara kurser, 22,5 hp

Examensarbete modul 2, 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen består vanligtvis av två till fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.

Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och reflektera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, till exempel verksamhetsförlagd utbildning (praktik), kurser i geografiska informationssystem (GIS) och arkeologisk utgrävning i fält. Du förväntas arbeta 40 timmar i veckan under hela programmet.

Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska. Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera utomlands under en termin under programmet. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

Med en masterexamen i arkeologi är du kvalificerad för fortsatta doktorandstudier inom detta område. Tidigare studenter har fått arbete som arkeologer, museiintendenter och museilärare, utredare för den offentliga sektorn, biståndsarbetare, reseledare och guider, kulturskribenter, bibliotekarier, lärare, kriminaltekniker och forskare.

Utexaminerade studenter har inom Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Uppsala, och polisen (kriminaltekniska sektionen) samt jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter, museer i Sverige och internationellt. Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem insikter om arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Masterprogram i arkeologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5025 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med arkeologi som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Masterprogram i arkeologi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5026 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med arkeologi som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För mer information om programmet, kontakta studierektor Angus Graham

angus.graham@arkeologi.uu.se

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02