Masterprogram i textilvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i textilvetenskap 2023/2024
Anmälan

Vill du stärka din vetenskapliga kompetens och bidra till att öka förståelsen för och kunskaperna om textilier? Med en masterexamen i textilvetenskap förbereds du för en karriär vid textila samlingar, inom offentlig verksamhet eller inom forskning. Masterprogrammet i textilvetenskap är unikt då det som enda utbildning i Sverige erbjuder studier på avancerad nivå inom huvudområdet textilvetenskap.

Om programmet

Masterprogrammet i textilvetenskap ger dig god textilvetenskaplig analytisk förmåga och en överblick över det textilvetenskapliga forskningsfältet. Den ger dig möjlighet att arbeta med textilier i ett historiskt och samtida perspektiv eller söka en forskarutbildning. Utöver specifika textilvetenskapliga kunskaper lär du dig teorier och metoder som du kan använda dig av i såväl ditt examensarbete som ett framtida yrkesliv.

Programmet ger dig kunskaper om och erfarenhet av att själv använda olika metoder och teorier. Du kommer att få göra skriftliga övningar, inlämningsuppgifter, muntliga framföranden, samt handgripligen utföra föremålsanalyser och använda skriftliga källor. Genom de valbara kurserna får du möjlighet att fördjupa dig utifrån dina egna intressen och det finns även möjlighet att göra praktik.

Utbildningen ger dig

  • överblick över det textilvetenskapliga forskningsfältet
  • kunskap om teorier och metoder användbara inom textil forskning
  • analytisk förmåga, och erfarenhet av att författa längre vetenskapliga texter.

De kunskaper och färdigheter du får vid programmet är användbara för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn, men är också forskningsförberedande.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med textilvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier är det möjligt att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Undervisningen inom programmet är fördelat på obligatoriska och valbara kurser. Första året har ett fokus på verktygskurser i form av teorier och metoder och bildar en bas för examensarbetet. Du läser också en kurs om framtida arbetsmarknad.

År två innehåller kurser som fördjupar de textilvetenskapliga kunskaperna och kurser som ger möjlighet till specialisering. Arbetet med examensarbetet inleds under termin ett och fortsätter under hela programmet.

Kurser inom programmet

Termin 1

En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Generalia: Konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 2

Föremålsforskning i teori och praktik 7,5 hp

Det konstvetenskapliga och textilvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 3

Textila globala perspektiv och hållbarhet, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Valbar kurs om 7,5 hp

Termin 4

VFU eller valbara kurser, totalt 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen ges vid Campus Engelska parken i Uppsala.

Genom föreläsningar, seminarier och studiebesök får du avancerad kunskap om textilvetenskaplig forskning i teori och praktik. Som student lär du dig att förhålla dig kritiskt till och självständigt tillämpa textilvetenskapliga metoder och teoretiska angreppssätt för att söka information samt identifiera, formulera och bearbeta ämnesrelevanta forskningsproblem.

Masterprogrammet i textilvetenskap är en teoretisk utbildning på heltid. Då de obligatoriska kurserna går på halvfart läser du under utbildningen ofta två kurser parallellt. Studierna kräver hög grad av självständighet eftersom examensarbetet, som genomförs individuellt, är en stor del av programmet. Undervisningen är oftast förlagd till två dagar i veckan. Utöver denna krävs självstudier.

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt ett examensarbete i form av en uppsats. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Undervisningen sker på svenska. Den genomförs på campus med enstaka kurser på distans.

Studera utomlands

Inga särskilda utbytesavtal finns inom programmet. Om du som student vill studera vid annat universitet och tillgodoräkna denna kurs inom Masterprogram i textilvetenskap bör detta planeras i samråd med programansvarig.

Karriär

Med en masterexamen i textilvetenskap kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvssektorerna, med kultur- och informationsförmedling. Museer och samlingar, statlig och kommunal verksamhet, utbildningar med textilt fokus är exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens.

Din humanistiska bakgrund och dina fördjupade kunskaper inom textilvetenskap kan också öppna möjligheter för arbete inom utvecklings- och utredningsarbete samt mångdisciplinära projekt.

Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som:

  • intendent eller antikvarie vid textila samlingar,
  • utredare inom statlig eller kommunal kulturell verksamhet,
  • entreprenör inom textila verksamheter, eller
  • pedagogisk verksamhet med fokus på textilhistoria på exempelvis eftergymnasiala vuxenutbildningar.

Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med källmaterial av varierande omfattning och karaktär kommer du med denna masterexamen vara väl förberedd för en ansökan till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i textilvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5145 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med textilvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Cecilia Aneer

cecilia.aneer@konstvet.uu.se

018-471 57 72

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02