Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Biokemi (Biochemistry)

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

  • Protein engineering, 15 högskolepoäng (1BG301)
    Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F, Kemi A1F
  • Nanobioteknik och biosensorer, 15 högskolepoäng (1KB447)
    Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

Period 2

Termin 4

1KB053 Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan för inriktningen Biokemi (giltig från HT 2023)