Studieplan för Masterprogram i management, kommunikation och IT

Master's Programme in Management, Communication and IT

Termin 1

Termin 2

Termin 3

  • Användbarhet och e-tjänster, 15 högskolepoäng (2IS020)
    Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem A1N, Företagsekonomi A1N, Människa-datorinteraktion A1N
  • Business Intelligence och informationsanalys, 15 högskolepoäng (2IS021)
    Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem A1N, Företagsekonomi A1N

Termin 4

Masteruppsats 30 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2011:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2011)