AI – Artificiell intelligens

Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv i grunden. I framtidens samhälle kommer digital teknologi vara integrerad i nästan alla samhällssektorer som hälsa, utbildning, finans och transport – en utveckling som på ett genomgripande sätt kommer att påverka vårt dagliga liv.

Uppsala universitet har ambitionen att etablera en styrkeposition inom forskning och utbildning kring vår digitala framtid. Hur kan vi dra nytta av utvecklingen inom artificiell intelligens, maskininlärning och algoritmer? Och hur förebygger vi riskerna? Frågor kring samhällets digitalisering har många perspektiv. Det handlar om utmaningar och möjligheter inom bland annat teknik, etik, juridik, filosofi och språkvetenskap. Men också arbetsliv, politik, hälsa och välbefinnande.

Illustration av en mänsklig hjärna där ena hjärnhalvan består av ett kretskort

Exempel på forskningssatsningar

AI4Research

AI4Research är en strategisk femårssatsning med syfte att stärka, förnya och vidareutveckla tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom AI och maskininlärning.

AI4research

Internet of Things Sverige – IoT Sverige

IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. IoT i sig är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld. Samordnas av Uppsala universitet.

Internet of Things Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-22