Angelica Loskog – Immunstimulerande gen- och cell­terapi för cancer

Vår forskargrupp utvecklar nya immunstimulerande gen- och cellterapier för behandling av cancer. Immunförsvaret har en viktig roll i både utvecklingen och kontrollen av cancer och vår forskning utgår ifrån att man kan förbättra cancerbehandling genom att aktivera kroppens immunförsvar till att känna igen och döda tumörceller.

Tre personer på labb lutar sig över ett experiment

Foto: Mikael Wallerstedt

Man har länge vetat att immunförsvarets celler, t.ex. T-mördarceller, är viktiga för att döda tumörceller i kroppen. Tumörceller avviker från kroppens normala celler i både utseende och växtsätt. Immunförsvarets celler är specialiserade på att ”städa undan” celler som uppvisar avvikande beteende. Men vissa tumörceller kan göra sig "osynliga" för immunförsvaret genom att till exempel producera immunhämmande substanser eller påverka nybildning av immunhämmande celler såsom T-regulatoriska celler.

De celler som på så sätt undkommer immunförsvaret får fritt spelrum att växa okontrollerat och orsakar därmed det vi kallar för cancer hos patienterna. Genom att stärka kroppens immunförsvar med immunstimulerande genterapi eller skapa extra starka T-mördarceller med genteknologi (sk CAR T celler) kan man återaktivera immunförsvarets förmåga att avdöda tumörceller.

Vår forskning omfattar innovation, preklinisk utvärdering och kliniska prövningar. Vi arbetar även nära små biotech bolag så som Lokon Pharma AB för produktutveckling av våra nya terapier.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin