13.1.3 Centrumbildning i Digital Humaniora

Del av Institutionen för ABM

Telefon:
018-471 33 55, 072-999 92 47
E-post:
cdhu@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.abm.uu.se/
Föreståndare:
Bitr. föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin