Toolkit Quiz

Testa alumner på vad de kommer ihåg om Uppsala universitet, Uppsala, Gotland och Sverige.

Syfte och målgrupper

  • Använd denna lathund som en interaktiv aktivitet till under ett annat evenemang eller som en egen aktivitet att samlas kring.

Förslag på målgrupper att bjuda in

  • Alumnföreningens medlemmar
  • Alumner som ännu inte blivit medlemmar i nätverket/föreningen
  • Familj och vänner

Förslag till upplägg

  1. Vi föreslår att du antingen använder en powerpoint för att visa på en skärm eller delar vyn om du organiserar ett digitalt evenemang.
  2. Använd antingen svarsblanketter för utskrift eller ett onlineverktyg så som Kahoot eller Mentimeter.
  3. Om du vill använda bilder kan du till exempelkostnadsfritt använda bilder från Imagebank Sweden.

Material

Rätt svar är markerat med fet stil.

Om Uppsala universitet

När grundades Uppsala universitet?
a) 1355
b) 1477
c) 1533

Ungefär hur många studenter studerar vid Uppsala universitet varje år?
a) 30 000
b) 40 000
c) 50 000

Hur många campus har Uppsala universitet?
a) 10
b) 11
c) 12

(Bonus om du kan namnge alla: Blåsenhus, BMC – Biomedicinskt centrum,
Campus Gotland, EBC – Evolutionsbiologiskt centrum, Ekonomikum,
Engelska parken, Gamla Torget, Geocentrum, ITC –
Informationsteknologiskt centrum, Rudbecklaboratoriet, Uppsala
Akademiska sjukhus, Ångströmlaboratoriet)

Framför Universitetshuset ligger universitetsparken. I mitten av parken
finns en staty som föreställer vem?
a) Erik Gustaf Geijer
b) Olof Rudbeck, d.ä.
c) Carl von Linné

1911 var Allvar Gullstrand den första professorn från Uppsala universitet
att tilldelas ett Nobelpris. Hur många nobelpristagare har en koppling till
Uppsala universitet (totalt)?
a) 6
b) 8
c) 15

Uppsala universitet är inte bara Sveriges äldsta universitet, det var även
här den första svenska kvinnan, Betty Pettersson, skrevs in vid ett
universitet. Vilket år påbörjade hon sina studier vid Uppsala universitet?
a) 1643
b) 1872
c) 1908

Vdala, Snerikes, Norrlands. Många är Uppsalas studentnationer, men hur
många finns det egentligen?
a) 9
b) 12
c) 13

Sedan 2013 har Uppsala även ett campus på ön Gotland. Gotlands
nation i Uppsala är kända för en speciell gasque de håller varje år. Vad är
så speciellt med den gasquen?
a) Gästerna serveras lammskallar
b) Endast kvinnor får närvara
c) Alla gäster klär ut sig till vikingar

Om Uppsala

Svenskar älskar sin fika! Vilken av dessa är inte ett känt café i Uppsala?
a) Ofvandahls
b) Kafferummet Storken
c) Tössebageriet

Carl von Linné är kansek den mest kända personen från Uppsala. Men
var ligger Linnéuniversitetet?
a) Gävle
b) Kalmar och Växjö
c) Köpenhamn

Pelle Svanslös är den godhjärtade katten som enligt de populära
barnböckerna bodde i Uppsala. Vem skrev böckerna om Pelle och hans
vänner?
a) Gösta Knutsson
b) Astrid Lindgren
c) Karin Boye

Uppsala kommun har vunnit både nationella och internationella priser för
stadens klimatarbete. Bussarna i Uppsala drivs till exempel med biogas
från av matavfall. Men vilken färg har bussarna i Uppsala
(stadsbussarna)?
a) Grön
b) Gul
c) Röd

Uppsala domkyrka är lika lång som den är hög. Men hur hög är den?
a) 77 meter
b) 118 meter
c) 130 meter

Sirius är den ljusaste stjärnan på natthimlen, och namnet på flera
idrottslag i Uppsala. Men vilken sport har inte ett lag med detta namn i
Uppsala?
a) Fotboll
b) Bandy
c) Simning

Uppsala universitets botaniska trädgård är den äldsta i Sverige. Den
grundlades år 1655 av Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin vid
Uppsala universitet. Idag odlas här arter från alla delar av växtriket, alla
typer av miljöer och alla hörn av världen. Hur många arter odlas?
a) 5 500
b) 8 000
c) 11 200

Om Sverige och svenska traditioner

Sverige var det första landet i Europa som grundade nationalparker.
Vilket år var det?
a) 1920
b) 1885
c) 1909

Är älgen Sveriges mest kända djur? Förmodligen. Hur många älgar finns
det i Sverige??
a) 1 – 1,5 miljoner
b) 50 000 – 70 000
c) 300 000 – 400 000

Astrid Lindgren är världens 18: e mest översatta författare. Hennes
böcker har översatts till ...
a) 50 språk
b) 107 språk
c) 78 språk

Vad är en “Fika”?
a) En av de mest populära flicknamnen i Sverige
b) En svensk efterrätt
c) En svensk kaffepaus

Som ett steg mot ett mer jämställdt samhälle gav Sverige pappor rätten
att ta föräldraledighet. Vilket år var det?
a) 1974
b) 1953
c) 1985

I Sverige har du rätt till 480 dagars föräldraledighet. Hur mycket
föräldraledighet tar svenska pappor ut?
a) 50%
b) 10%
c) 29%

När införde Sverige världens första lag om tryckfrihet
(Tryckfrihetsförordningen)?
a) 1833
b) 1766
c) 1661

Sverige är ett väldigt långt land. Hur långt är det från norr till söder?
a) 1 572 km
b) 5 677 km
c) 2 230 km

Vilken av följande fotbollsspelare är svensk?
a) Nilla Fischer
b) Miroslav Klose
c) John Arne Riise

Sverige har många sjöar. Hur många ?
a) 75 500
b) 95 700
c) 105 000

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin