Reell kompetens - behörig på annat sätt

Om du saknar formell behörighet kan Uppsala universitet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet tas med i bedömningen. Sådana erfarenheter jämförs med de behörighetskrav som gäller för utbildningen.

Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens

 1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se. Där hittar du också information om och datum för anmälan.
   
 2. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens. Ladda ner blanketten på antagning.se.
   
 3. Beskriv din kompetens. Beskriv erfarenheter, kunskaper och förmågor som ger dig förutsättningar att klara den utbildning du har sökt. Dina kompetenser jämförs sedan med de behörighetskrav som gäller för den utbildningen. Saknar du till exempel behörighet i matematik så behöver du visa på vilket sätt din samlade kompetens inom just det området ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker.

  Om behörigheten är uttryckt i gymnasiekurser kan du använda målen för de specifika gymnasiekurserna som stöd. På Skolverkets hemsida hittar du mer information om vad som ingår i de aktuella gymnasiekurserna.

  Om behörigheten är uttryckt i högskolekurser kan du använda lärandemålen i kursplanen för den/de kurser som ingår i behörigheten som stöd.
 4. Inhämta relevanta intyg som styrker din kompetens så långt det är möjligt. Det kan till exempel vara kursbetyg, arbetsintyg eller andra utlåtanden som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket). Intygen ska vara daterade och signerade av arbetsgivaren. Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå. Läs om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.
 5. Ladda upp blanketten tillsammans med din kompetensbeskrivning och alla intyg på antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Ansökan och alla intyg ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista anmälningsdag.

Observera. Se till att din ansökan är fullständig innan du skickar in den. För att din ansökan ska vara fullständig måste du ha genomfört alla steg ovan.

Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet

Utöver din möjlighet att alltid kunna åberopa reell kompetens och få en individuell prövning gjord, tillämpar de flesta högskolor och universitet ett gemensamt synsätt för bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du kan styrka godkända gymnasiekurser:

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B,
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A,
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A,
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A

och

 • har tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Observera! Har du redan dessa kunskaper och har arbetat i tre år behöver du alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens - bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Kom ihåg att ladda upp alla papper som visar att du har läst kurserna ovan samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. Läs om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.

Beslut om reell kompetens

Universitetet gör en samlad bedömning av dina meriter och beslutar om du kan anses vara behörig. Beslutet meddelas på antagningsbeskedet. Ett beslut om obehörighet kan överklagas. Information om hur du överklagar finns på ditt antagningsbesked.

Konkurrera om en plats – gör högskoleprovet

Att bli behörig är det första steget för att bli antagen till en utbildning. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antal platser. Som regel måste du konkurrera om en utbildningsplats med hjälp av ett meritvärde. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet.

Läs mer om urval.