Att leda utvecklande utan att vara chef

Dekorativ bild

En kursomgång är 4 halvdagar med träffar, helt på distans.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som inte är chef men är utvecklare, processledare, projektledare eller i en annan specialistroll.

Plats: Distansutbildning
Avgift: 13 800 kr, ex moms     

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).          

Den här kursen ges kontinuerligt under 2022

Anmäl ditt intresse för att få information om nästkommande kursstarter.
Intresseanmälan är ej bindande.

Intresseanmälan >>

    

Vill du veta mer?

Kontakta Bo Månsonprojektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Den här utbildningen kan även beställas speciellt anpassad för din organisation.

Anmälningsvillkor/återbud

Om kursen

Att som samordnare leda utan chefskap kräver ett ledarskap både över sig själv och i samverkan med andra. Programmet omfattar fyra halvdagar fördelade på fyra tillfällen i form av interaktiva videomöten. I dessa ges ”mikroföreläsningar”, samt reflektionspass i smågrupper och i plenum. Två ytterligare sessioner sker på den digitala lärplattformen Howspace mellan videomötena, där det finns möjlighet till fördjupning, förberedelse och arbete i egen takt. Deltagarna delas upp i mindre fasta grupper, ”triader”, som träffas fysiskt eller i Zoom, och stöttar varandra i lärprocessen under programmets gång. Mellan träffarna jobbar deltagarna aktivt med att hands-on pröva verktyg och arbetssätt som introduceras i programmet – och lär genom att göra. Detta ger ett stort affärsmässigt värde redan under kursens gång, för såväl din arbetsgivare som för dig!

Kurseldare

Annika Gistvall
Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF

Annika är leg psykolog och organisationspsykolog med lång erfarenhet inom chefs- och organisationsutveckling.

Senast uppdaterad: 2022-05-03