Populationsgenomik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG508

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

De senaste framstegen inom genomik erbjuder möjligheten att få nya insikter om ett stort utbud av frågor i evolutionsbiologi, med tillämpningar inom så skilda områden som bevarandebiologi och medicin. Kursens övergripande syfte är att ge studenter med en gedigen bakgrund inom biologi en översikt av dessa frågor och en fördjupad förståelse för de begrepp och verktyg som används för att besvara dem. Kursen kommer att organiseras kring flera moduler och ett självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin