Botanisk systematik, morfologi och evolution

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG603

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om växtvärldens mångfald och evolution samt grundläggande principer för släktskapsanalyser, klassifikation och namnsättning av organismgrupper.

Under kursen behandlas alger, mossor, kärlväxter och svampar, dels översiktligt och dels i detalj genom studier av ett antal utvalda organismgrupper eller enskilda arter. Huvudvikten är lagd på organismernas byggnad och fortplantning, samt deras inbördes släktskap. Dessutom ges en introduktion till klassifikation och metoder för att analysera släktskap mellan olika grupper.

Distanskursens upplägg: Kursen ges huvudsakligen som nätbaserad utbildning på distans, men innehåller även en obligatorisk träff i Visby för exkursion och materialstudier, samt en tentamen på Campus Gotland (vid behov även i Uppsala).

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin