Utvinning av sociala data

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL465

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Källor, typer och egenskaper av sociala data. Processen för social data mining: rollen för beräkningsmetoder och validitet. Analys av sociala nätverk: sociala strukturer och processer. Funktionerika sociala nätverk. Beräkningsmässig textanalys: förbehandling av text, ordfrekvenser, ämnesmodellering (klassisk och djupinlärningsbaserad). Analys av social visuell data (klassisk och djupinlärningsbaserad).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin