Introduktion till elektriska fordon

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1EL101

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Introduktion till eldrifter inklusive var dessa kan användas och motiven till detta. Jämförelse av olika typer av drivlinor, såväl elektriska som diesel- och bensinbaserade drivlinor. För- och nackdelar med elektriska drivlinor. Konstruktion, tillverkning, drift och underhåll samt livslängder av elektriska drivlinor. Miljöaspekter, ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter belyses. Verkningsgrader av drivlinor och tekniska lösningar utifrån dagens situation samt en historisk återblick. Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät, både nationellt och mikro-/nanonät.

Distanskursens upplägg: All undervisning sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin