Statistisk mekanik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA140

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen handlar om hur sannolikhetsteori kan förklara samband mellan mikroskopiska och makroskopiska egenskaper hos materia. Termodynamiska potentialer. Fasrummet och fördelningar i fasrummet. Maxwell-Boltzmann-fördelningar med tillämpningar. Kvantstatistik. Bose-Einstein- och Fermi-Dirac-statistik, Bose-Einstein-kondensat. Transportfenomen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin