Elkretsanalys

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA337

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Elektronik är kärnan i ett brett utbud av produkter, från enkla strömbrytare till komplexa system som kraftnät för att distribuera el. En grundläggande förståelse för byggstenarna i den analoga och digitala kretsen, hur de fungerar och hur de är utformade och modellerade är därför nödvändiga för alla ingenjörer och forskare. Dessutom har den senaste utvecklingen inom hemautomation (domotik) och enkla programmerbara datorer som Raspberry Pi och Arduino lett till avancerade elektroniska enheter inom räckhåll för alla som har behärskar grundläggande elektronik.

Denna kurs ger dig verktyg för att förstå de grundläggande begreppen för både analoga och digitala elektroniska kretsar, deras komponenter och deras funktion. Du lär dig att tillämpa kursens teoretiska innehåll på praktiska verkliga exempel i vardagliga situationer. Detta görs genom simuleringar som gör att du kan designa och analysera enkla kretsar och göra dem till riktiga kretsar för kretskort som du kan använda i verkligheten. Denna kurs ger dig de färdigheter som krävs för att framgångsrikt behärska framtida livslångt lärande inom alla områden av elektronik.

Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin