Gymnasiefysik med Python

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA367

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 17 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 17 %, Distans, Svenska

Om kursen

I kursen diskuteras programmering och numeriska beräkningar som stöd för elevers utveckling av konceptuell förståelse för fysikaliska fenomen samt som ett viktigt komplement till teoretiska och experimentella tillvägagångssätt i vetenskapligt arbete.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin