Tillämpad reaktorfysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA452

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Reaktorfysikaliska arbetsuppgifter i industri, uranbränslecykeln, säkerhet, miljö och ekonomi inom kärnkraft, ICFM (In-Core Fuel Management), bränsle- och härddesign, beräkningsprogram för reaktorsimulering, övervakning och uppföljning av härddrift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin