Teknisk termodynamik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA527

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Grundläggande kunskaper och färdigheter i klassisk termodynamik. Begrepp som temperatur, värme, entropi med mera samt tekniska tillämpningar av termodynamiken.

Kursen har moment som ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin