Fotonik och kvantoptik I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA664

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Ljus som vågor, strålar och fotoner. Kvantisering av fri strålning och Hamiltonianen för kvantiserad strålning. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment för strålning. Grundtillståndet för kvantstrålning, vakuumfluktuationer, Casimir effekten. Singelmode och multimode kvantstrålning. Klämda tillstånd och sammanflätade polarisationstillstånd hos fotoner. Kvantinformation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin