Självständigt arbete C i fysikens didaktik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA696

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Inom kursen genomför du ett självständigt projektarbete i fysikdidaktik. I detta arbete används och tränas:

  • vetenskapsteori och forskningsmetod
  • fysikdidaktiska problemformuleringar
  • syften och forskningsfrågor
  • teoretiska och metodologiska utgångspunkter
  • forskningsetiska principer i de fall sådana krävs
  • litteraturstudier inom det valda fysikdidaktiska forskningsproblemet
  • författande av ett arbete
  • försvar av det egna självständiga arbetet samt
  • opposition på ett annat självständigt arbete.

Inom projektet tillämpar du dina kunskaper och erfarenheter i fysik på en specifik problemställning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin