Elektromagnetiska metoder inom borrhålsprospektering

3 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE064

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är medarbetare i ett prospekteringsföretag eller arbetssökande med bakgrund i geofysik, fysik eller geovetenskaper och som behöver uppdaterad kompetens inom geofysiska elektromagnetiska prospekteringsmetoder med mätningar från flygplan, på ytan och i borrhål. De mest relevanta prospekteringsmetoder introduceras med utgångspunkt i grundläggande fysikaliska principer, jämförs med hänsyn till tillämplighet för olika typer av malmförekomster och illustreras med fallstudier från litteraturen. Det läggs speciell vikt på elektromagnetiska mätningar i borrhål.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Anmälan ska åtföljas av ett personligt brev (1 sida), där du beskriver varför du vill gå kursen, din tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och andra relevanta erfarenheter. Ladda upp det personliga brevet på antagning.se.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin