Materialanalys

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB239

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen introducerar moderna analystekniker för materialkarakterisering, vilka används inom både akademisk och industriell forskning och utveckling. Efter kursen ska du kunna redogöra för principerna för materialanalys med olika spektroskopiska metoder, röntgendiffraktion och transmissionselektronmikroskopi, och diskutera val av metod för analys.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin