Materialsyntes och karakterisering

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB280

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen innehåller detaljer om fastfassyntes, lösningsbaserad syntes (samutfällning, solvotermisk, sol-gel, mikrovågssyntes), syntes från smälta, förbränningssyntes, gasfassyntes för tunna beläggningar (PVD, CVD, sputtring), och polymersyntes. Det täcker spridningstekniker (till exempel XRD, PDF-analys), spektroskopiska tekniker (till exempel IR, Raman, XPS, XAS, UV-vis), avbildning (till exempel SEM, AFM, TEM), metoder för studerande av materialegenskaper såsom elektrokemisk, mekanisk och magnetisk karakterisering.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin