Koordinations- och metallorganisk kemi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB441

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Teorin om struktur, bindning och reaktivitet hos övergångsmetallföreningar, inklusive olika typer av ligander och deras bindningssätt, ligandsubstitution och reaktivitet, samt deras roller i grundläggande metallorganiska reaktioner relevanta för katalys, såsom oxidativ addition, reduktiv eliminering, insertioner och betahydrideliminering. Olika viktiga reaktioner som katalyseras av övergångsmetallkomplex kommer diskuteras.

Kurserna Koordinations- och metallorganisk kemi och Moderna metoder för organisk syntes schemaläggs för att tas tillsammans.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin