Organisk kemi III

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB445

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar nyckelreaktioner och koncept inom organisk kemi på en avancerad nivå. Den lär ut logiken bakom transformation och rationalisering av reaktionsmekanismer och stereokemiska resultat. Viktiga reaktionsklasser såsom radikalreaktioner, karbonyl - och enolattransformationer, pericykliska reaktioner, addition - och kopplingsreaktioner, samt asymmetriska reaktioner kommer att diskuteras. I laboratoriet kommer avancerade tekniker att läras ut såsom att utföra multistepsyntes och reaktioner under inerta betingelser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin