Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling

3 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB511

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

I kursen behandlas frågeställningar kopplade till undervisning av miljökemi och hållbar utveckling. Kursen behandlar också regler och lagar som finns gällande kemiska produkter i arbetslivet och hur man arbetar säkert med laborationer och i ett laboratorium.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Föreläsningar och seminarier med presentationer och inlämningsuppgifter ingår i kursen. Seminarier och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin