Förnybar energiteknik och samhälle

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB752

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om sociala och ekonomiska processer som inverkar på hur teknik för förnybar energi, speciellt den baserad på kemiska metoder för energiomvandling och energilagring, nyttjas av olika grupper i samhället. Vi diskuterar grön gentrifiering, energifattigdom, planetära gränser, Jevons paradox, med mera. Samhälleliga systemeffekter av förnybar energiteknik diskuteras: Hur kan kemibaserad teknik för förnybar energi utvecklas så att den leder till social och ekonomisk hållbarhet?

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin