Fysikalisk-organisk kemi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB767

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om hur fysikalisk-kemiska metoder och teorier kan användas för att förklara egenskaper hos organiska molekyler och de reaktioner och andra förlopp i vilka de deltar. Kursen behandlar även tillämpningar som spänner från enzymologi till design av organiska energimaterial. Vi diskuterar exempelvis stereokemi, bestämning av reaktionsmekanismer, katalys, reaktiva intermediärer, ledande polymerer, organisk fotokemi och organisk beräkningskemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin