Observera, analysera och presentera väder

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1ME429

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen lär dig grunderna i meteorologiska observationer, allt från utförande av egna manuella väderobservationer, inklusive molnklassificering, till analys av globala observationsdata. I kursen lär du dig även att förmedla den meteorologiska informationen, både muntligt, i form av presentationer, och skriftligt i rapportform. Som dataanalysverktyg använder vi MATLAB. Du får till exempel lära dig att arbeta med utdata från klimatmodeller och att välja representativa sätt att presentera dessa på, till exempel som geografisk data. Genomgång och diskussioner av relevanta vetenskapliga artiklar i seminarieform är också en viktig del av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin