Vulkanisk och magmatisk geokemi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP036

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar geokemin hos vulkaniska bergarter från en mängd olika miljöer, inklusive subduktionszoner, vulkanism inom tektoniska plattor samt exotisk vulkanism. Magmatiska system med fokus på graniter, lagrade intrusioner samt underliggande nätverk för magmatillförsel (magma plumbing systems). Du kommer att få praktisk erfarenhet av att använda geokemiska data genom projektarbete. Kurserna 1MP046, 1MP036 och 1MP037 är utformade för att passa ihop.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin