Metamorfa och metasomatiska processer

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP037

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar mineralkemi för indexmineral, termodynamik och fasjämvikt i kombination med geotermobarometri för att konstruera P-T-tidsbanor. Metasomatism, vätskeaktivitet, metamorfa processer och förhållandet till tektoniska processer. Du kommer att få praktisk erfarenhet av termodynamisk modellering genom projektarbete. Kurserna 1MP046, 1MP036 och 1MP037 är utformade för att passa ihop.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin