Geodynamiskt fältprojekt

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP039

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på berggrundsgeologiska fältstudier, att ta fram relevant geologisk bakgrundsdata och i grupp planera fältarbetet. Kursen omfattar berggrundskartering genom detaljerad beskrivning av olika bergartsled och deras inbördes förhållanden samt mätningar och tolkning av strukturer. Karteringen ska resultera i en berggrundsgeologisk karta presenterad i exempelvis GIS samt i en skriftlig rapport där den geologiska utvecklingen beskrivs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin