Tektonik och geodynamik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP045

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Allmän del: Orogenes (bergskedjebildning) i olika plattektoniska miljöer från nutid till jordens forntid med Alperna, Kaledoniderna och Grönland som exempel. Fennoskandias utveckling från Arkeikum till Fanerozoikum. Metodikdel: Strainanalys, mikrostrukturer, analog och numerisk modellering samt introduktion till tektonisk tolkning av geofysiska data, övningar i tredimensionell tolkning av kartor och av strukturgeologiska data.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin