Mineralogi och gemmologi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP046

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar systematisk mineralogi, kristallkemi, kristallografi samt fysiska och optiska egenskaper hos mineral. Tillämpa dina kunskaper på ädelstenar samt tillämpad mineralogi och miljömineralogi. Kurserna 1MP046, 1MP036 och 1MP037 är utformade för att passa ihop.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin