Kraftelektronik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TE300

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Översikt av halvledarkomponenter för kraftelektronik: dioder, tyristorer, transistorer.

Likriktare: enfas och trefas diodlikriktare med olika typer av last, medelvärdesuteffekt, prestandaparametrar, övertonsanalys.

Switchade DC-DC-omvandlare: konstruktion, analys och styrning.

PWM, egenskaper av kontrollerbara switchar, kontinuerlig och diskontinuerlig strömmodus.

Switchade DC-AC-omvandlare: grundläggande begrepp, sinusformad PWM.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin