Från postsovjetisk till postfaktisk sanning: Östeuropeiska mediesystem

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EU020

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Östeuropeiska länder har gett ursprung till ett antal icke-konventionella mediepraktiker som överförts till väst eller har påverkat väst på olika sätt, alltifrån trollfabriker, subversiv användning av mobil kommunikation i ukrainska och belarusiska protester till memetisk krigsföring under det rysk-ukrainska kriget. Denna interdisciplinära kurs kombinerar en introduktion till centrala samtida medieteorier med analyser av de senaste medieföreteelserna i det postsovjetiska området. Du kommer att få följa olika vägar som tagits av mediesystem i länder så som Baltikum, Belarus, Ryssland, Ukraina med flera.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin