Nationell identitet och nationalism: Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EU021

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Alltsedan upplysningen har idéer om nation och nationalism drivit identitetsbildning samt stats- och nationsbyggande processer. Dessa begrepp har fått en växande betydelse i samtida politik och internationella relationer. Kursen syftar till att utveckla en fördjupad förståelse för teoretiska perspektiv på nationalism och konstruktionen av en nationell identitet samt att aktivt tillämpa dessa på både historiska och nutida fall från det postsovjetiska området. Vi undersöker hur politiska, kulturella och sociala aspekter formas och påverkas av nationalism på olika nivåer. Kursen betraktar nationalism som konstruerad av stater (Ryssland, Baltiska stater, Ukraina, etcetera), media, sociala/intellektuella rörelser men inkluderar även perspektiv underifrån.

Denna kurs är relevant för dig som är intresserad av konstruktionen av nationell identitet, nationalism, minnesstudier, sociala rörelser, idéhistoria, Rysslands, Sovjetunionens och Östeuropas historia, kulturstudier och nations-/statsbyggande processer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin