Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE211

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende i olika sammanhang. Huvudsakligen gäller det förståelse för konsumenters roll och beteende och förståelse för medarbetares roll och beteende i organisationer samt hur detta påverkar gruppernas och organisationernas beteende.

Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala.

Distanskursens upplägg: Kursen ges på distans och undervisningen är helt webbaserad samt bygger på självstudier. Information om olika studiemoment och aktiviteter finns endast på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några obligatoriska fysiska undervisningstillfällen, men ett fysiskt examinationstillfälle genomförs på plats i Uppsala. Examinationen sker genom skriftliga examinationsuppgifter och prov, individuellt och i grupp, via webben, samt genom individuellt skriftligt prov i sal i Uppsala. Kommunikationen mellan deltagande studenter och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats med dess olika forum för kommunikation. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bra internetansluten dator samt relevant kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin