Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE211

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende i olika sammanhang. Huvudsakligen gäller det förståelse för konsumenters roll och beteende och förståelse för medarbetares roll och beteende i organisationer samt hur detta påverkar gruppernas och organisationernas beteende.

Distanskursens upplägg: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande till exempel i form av hemskrivningar, arbetsuppgifter, PM, grupparbeten och webbprov. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev. elektroniska konferenser. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt eventuell kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen.

Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin