Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Tim; Cambell, Timothy, Organizational Behaviour plus Companion Website Access Card, Kit/Package/ShrinkWrap, Financial Times Press, 2010Obligatorisk
  • Sheth, Jagdish, Customer Behavior - A Managerial Perspective, South Western College, 2003Obligatorisk (544 sidor ISBN: 9780030343360)
  • Schiffman, Leon G.; Kanuk, Leslie Lazar, Consumer behavior, 10. ed., Global ed., Boston, Mass., Pearson Prentice Hall, cop. 2010 (OBS Alternativ bok till Sheth - Consumer Behaviour ovan.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin