Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Schiffman, Leon G.; Wisenblit, Joseph, Consumer behavior, Eleventh edition., Boston, Pearson, [2015]Obligatorisk
  • Robbins, Stephen; Judge, Timothy, Organizational Behaviour (16th ed.), Harlow:Pearson Education Limited, 2015Obligatorisk

Böcker för kursens frivilliga VG-spår

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin