Läskurs i företagsekonomi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE974

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen utvecklar du din förmåga att överblicka, sammanfatta och analysera litteraturen gällande en specifik fråga eller tema inom företagsekonomi. Under kursen arbetar du självständigt, med stöd av handledarmöten (antingen individuellt eller i små grupper). Beroende på antal deltagare kan gruppaktiviteter (som till exempel presentationer och diskussioner av studenternas arbeten) ingå i kursen.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin